Lich Van Nien Lich Van Su 2020 Lịch Âm Dương Việt Nam

Từ ngày 27/01/2020 đến ngày 02/02/2020

Thứ 2
27/01/2020
[3-1-2020]
Ngày Kỷ Tỵ
Tháng Mậu Dần
Năm Canh Tý
Ngày Hoàng đạo Sao: NGuyên Vũ
Ngày Mộc Thạch Lựu mộc Gỗ thạch Lựu
Sao Trương  
Trực Bình - Tốt cho các việc rời bếp, thượng lương, làm chuồng lục súc..
- Xấu cho các việc khai trương, xuất nhập tài vật, giá thú, động thở.
Xuất hành Hỷ thần: Hướng Đông bắc, Tài thần: Hướng chính Nam, Kê thần: Chính Đông
Giờ Hoàng đạo Ất Sửu (1h -3h), Mậu Thìn (7h -9h), Canh Ngọ (11h -13h), Tân Mùi (13h -15h), Giáp Tuất (19h -21h), Ất Hợi (21h -23h)
Giờ Hắc đạo Giáp Tý (23h -1h), Bính Dần (3h -5h), Đinh Mão (5h -7h), Kỷ Tị (9h -11h), Nhâm Thân (15h -17h), Quý Dậu (17h -19h)
Mặt trời Giờ mọc Giờ lặn
Hà Nội 06:09 18:02
TP.Hồ Chí Minh 06:03 18:01
Thứ 3
28/01/2020
[4-1-2020]
Ngày Canh Ngọ
Tháng Mậu Dần
Năm Canh Tý
Ngày Hắc đạo Sao: NGuyên Vũ
Ngày Thổ Sa trung thổ Ðất trong cát
Sao Trương  
Trực Định - Tốt cho các việc giao dịch, buôn bán, làm chuồng lục súc, thi ơn huệ..
- Xấu cho các việc xuất hành, thưa kiện, châm chích, an sàng.
Xuất hành Hỷ thần: Hướng Tây Bắc, Tài thần: Hướng Tây Nam, Kê thần: Đông Nam
Giờ Hoàng đạo Bính Tý (23h -1h), Đinh Sửu (1h -3h), Kỷ Mão (5h -7h), Nhâm Ngọ (11h -13h), Giáp Thân (15h -17h), Ất Dậu (17h -19h)
Giờ Hắc đạo Mậu Dần (3h -5h), Canh Thìn (7h -9h), Tân Tị (9h -11h), Quý Mùi (13h -15h), Bính Tuất (19h -21h), Đinh Hợi (21h -23h)
Mặt trời Giờ mọc Giờ lặn
Hà Nội 06:09 18:02
TP.Hồ Chí Minh 06:03 18:01
Thứ 4
29/01/2020
[5-1-2020]
Ngày Tân Mùi
Tháng Mậu Dần
Năm Canh Tý
Ngày Hoàng đạo Sao: NGuyên Vũ
Ngày Thổ Sa trung thổ Ðất trong cát
Sao Trương  
Trực Chấp - Tốt cho các việc tạo tác, sửa giếng, thu người làm..
- Xấu cho các việc xuất nhập vốn liếng, khai kho, an sàng.
Xuất hành Hỷ thần: Hướng Tây Nam, Tài thần: Hướng Tây Nam, Kê thần: Đông Nam
Giờ Hoàng đạo Canh Dần (3h -5h), Tân Mão (5h -7h), Quý Tị (9h -11h), Bính Thân (15h -17h), Mậu Tuất (19h -21h), Kỷ Hợi (21h -23h)
Giờ Hắc đạo Mậu Tý (23h -1h), Kỷ Sửu (1h -3h), Nhâm Thìn (7h -9h), Giáp Ngọ (11h -13h), Ất Mùi (13h -15h), Đinh Dậu (17h -19h)
Mặt trời Giờ mọc Giờ lặn
Hà Nội 06:09 18:02
TP.Hồ Chí Minh 06:03 18:01
Thứ 5
30/01/2020
[6-1-2020]
Ngày Nhâm Thân
Tháng Mậu Dần
Năm Canh Tý
Ngày Bình thường Sao: NGuyên Vũ
Ngày Kim Hải trung kim Vàng trong biển
Sao Trương  
Trực Phá - Tốt cho các việc dỡ nhà, phá vách, ra đi..
- Xấu cho các việc mở cửa hàng, may mặc, sửa kho, hội họp.
Xuất hành Hỷ thần: Hướng chính Nam, Tài thần: Hướng Tây Bắc, Kê thần: Đông Nam
Giờ Hoàng đạo Canh Tý (23h -1h), Tân Sửu (1h -3h), Giáp Thìn (7h -9h), Ất Tị (9h -11h), Đinh Mùi (13h -15h), Canh Tuất (19h -21h)
Giờ Hắc đạo Nhâm Dần (3h -5h), Quý Mão (5h -7h), Bính Ngọ (11h -13h), Mậu Thân (15h -17h), Kỷ Dậu (17h -19h), Tân Hợi (21h -23h)
Mặt trời Giờ mọc Giờ lặn
Hà Nội 06:09 18:02
TP.Hồ Chí Minh 06:03 18:01
Thứ 6
31/01/2020
[7-1-2020]
Ngày Quí Dậu
Tháng Mậu Dần
Năm Canh Tý
Ngày Hắc đạo Sao: NGuyên Vũ
Ngày Kim Hải trung kim Vàng trong biển
Sao Trương  
Trực Nguy - Tốt cho các việc cúng lễ, may mặc, từ tụng..
- Xấu cho các việc hội họp, châm chích, giá thú, làm chuồng lục súc, khai trương.
Xuất hành Hỷ thần: Hướng Đông Nam, Tài thần: Hướng Tây Bắc, Kê thần: Đông Nam
Giờ Hoàng đạo Nhâm Tý (23h -1h), Giáp Dần (3h -5h), Ất Mão (5h -7h), Mậu Ngọ (11h -13h), Kỷ Mùi (13h -15h), Tân Dậu (17h -19h)
Giờ Hắc đạo Quý Sửu (1h -3h), Bính Thìn (7h -9h), Đinh Tị (9h -11h), Canh Thân (15h -17h), Nhâm Tuất (19h -21h), Quý Hợi (21h -23h)
Mặt trời Giờ mọc Giờ lặn
Hà Nội 06:09 18:02
TP.Hồ Chí Minh 06:03 18:01
Thứ 7
01/02/2020
[8-1-2020]
Ngày Giáp Tuất
Tháng Mậu Dần
Năm Canh Tý
Ngày Bình thường Sao: NGuyên Vũ
Ngày Hỏa Thiên thượng hỏa Lửa trên trời
Sao Trương  
Trực Thành - Tốt cho các việc nhập học, giá thú, may mặc, thượng lương..
- Xấu cho các việc kiện tụng, mai táng, châm chích, di cư.
Xuất hành Hỷ thần: Hướng Đông bắc, Tài thần: Hướng Đông Nam, Kê thần: Đông Nam
Giờ Hoàng đạo Bính Dần (3h -5h), Mậu Thìn (7h -9h), Kỷ Tị (9h -11h), Nhâm Thân (15h -17h), Quý Dậu (17h -19h), Ất Hợi (21h -23h)
Giờ Hắc đạo Giáp Tý (23h -1h), Ất Sửu (1h -3h), Đinh Mão (5h -7h), Canh Ngọ (11h -13h), Tân Mùi (13h -15h), Giáp Tuất (19h -21h)
Mặt trời Giờ mọc Giờ lặn
Hà Nội 06:09 18:02
TP.Hồ Chí Minh 06:03 18:01
Chủ nhật
02/02/2020
[9-1-2020]
Ngày Ất Hợi
Tháng Mậu Dần
Năm Canh Tý
Ngày Hắc đạo Sao: NGuyên Vũ
Ngày Hỏa Thiên thượng hỏa Lửa trên trời
Sao Trương  
Trực Thâu - Tốt cho các việc khai trương, lập kho vựa, giao dịch, may mặc..
- Xấu cho các việc an táng, giá thú, nhậm chức, xuất nhập tài vật
Xuất hành Hỷ thần: Hướng Tây Bắc, Tài thần: Hướng Đông Nam, Kê thần: Đông Nam
Giờ Hoàng đạo Đinh Sửu (1h -3h), Canh Thìn (7h -9h), Nhâm Ngọ (11h -13h), Quý Mùi (13h -15h), Bính Tuất (19h -21h), Đinh Hợi (21h -23h)
Giờ Hắc đạo Bính Tý (23h -1h), Mậu Dần (3h -5h), Kỷ Mão (5h -7h), Tân Tị (9h -11h), Giáp Thân (15h -17h), Ất Dậu (17h -19h)
Mặt trời Giờ mọc Giờ lặn
Hà Nội 06:09 18:02
TP.Hồ Chí Minh 06:03 18:01

Tìm nhanh lịch
Ngày Tháng Năm