Lich Van Nien Lich Van Su 2019 Lịch Âm Dương Việt Nam

Từ ngày 11/12/2017 đến ngày 17/12/2017

Thứ 2
11/12/2017
[24-10-2017]
Ngày Nhâm Thân
Tháng Tân Hợi
Năm Đinh Dậu
Ngày Bình thường Sao: NGuyên Vũ
Ngày Kim Hải trung kim Vàng trong biển
Sao Trương  
Trực Thâu - Tốt cho các việc khai trương, lập kho vựa, giao dịch, may mặc..
- Xấu cho các việc an táng, giá thú, nhậm chức, xuất nhập tài vật
Xuất hành Hỷ thần: Hướng chính Nam, Tài thần: Hướng Tây Bắc, Kê thần: Đông Nam
Giờ Hoàng đạo Canh Tý (23h -1h), Tân Sửu (1h -3h), Giáp Thìn (7h -9h), Ất Tị (9h -11h), Đinh Mùi (13h -15h), Canh Tuất (19h -21h)
Giờ Hắc đạo Nhâm Dần (3h -5h), Quý Mão (5h -7h), Bính Ngọ (11h -13h), Mậu Thân (15h -17h), Kỷ Dậu (17h -19h), Tân Hợi (21h -23h)
Mặt trời Giờ mọc Giờ lặn
Hà Nội 06:09 18:02
TP.Hồ Chí Minh 06:03 18:01
Thứ 3
12/12/2017
[25-10-2017]
Ngày Quí Dậu
Tháng Tân Hợi
Năm Đinh Dậu
Ngày Hắc đạo Sao: NGuyên Vũ
Ngày Kim Hải trung kim Vàng trong biển
Sao Trương  
Trực Khai - Tốt cho các việc làm nhà, động thổ, làm chuồng gia súc, giá thú, đào giếng.
- Xấu cho các việc giao dịch, châm chích, trồng tỉa.
Xuất hành Hỷ thần: Hướng Đông Nam, Tài thần: Hướng Tây Bắc, Kê thần: Đông Nam
Giờ Hoàng đạo Nhâm Tý (23h -1h), Giáp Dần (3h -5h), Ất Mão (5h -7h), Mậu Ngọ (11h -13h), Kỷ Mùi (13h -15h), Tân Dậu (17h -19h)
Giờ Hắc đạo Quý Sửu (1h -3h), Bính Thìn (7h -9h), Đinh Tị (9h -11h), Canh Thân (15h -17h), Nhâm Tuất (19h -21h), Quý Hợi (21h -23h)
Mặt trời Giờ mọc Giờ lặn
Hà Nội 06:09 18:02
TP.Hồ Chí Minh 06:03 18:01
Thứ 4
13/12/2017
[26-10-2017]
Ngày Giáp Tuất
Tháng Tân Hợi
Năm Đinh Dậu
Ngày Bình thường Sao: NGuyên Vũ
Ngày Hỏa Thiên thượng hỏa Lửa trên trời
Sao Trương  
Trực Bế - Tốt cho các việc làm cửa, thượng lương, giá thú, trị bệnh..
- Xấu cho các việc nhậm chức, châm chích, đào giếng, kiện thưa.
Xuất hành Hỷ thần: Hướng Đông bắc, Tài thần: Hướng Đông Nam, Kê thần: Đông Nam
Giờ Hoàng đạo Bính Dần (3h -5h), Mậu Thìn (7h -9h), Kỷ Tị (9h -11h), Nhâm Thân (15h -17h), Quý Dậu (17h -19h), Ất Hợi (21h -23h)
Giờ Hắc đạo Giáp Tý (23h -1h), Ất Sửu (1h -3h), Đinh Mão (5h -7h), Canh Ngọ (11h -13h), Tân Mùi (13h -15h), Giáp Tuất (19h -21h)
Mặt trời Giờ mọc Giờ lặn
Hà Nội 06:09 18:02
TP.Hồ Chí Minh 06:03 18:01
Thứ 5
14/12/2017
[27-10-2017]
Ngày Ất Hợi
Tháng Tân Hợi
Năm Đinh Dậu
Ngày Hoàng đạo Sao: NGuyên Vũ
Ngày Hỏa Thiên thượng hỏa Lửa trên trời
Sao Trương  
Trực Kiến - Tốt cho các việc thi ơn huệ, trồng cây cối..
- Xấu cho các việc chôn cất, đào giếng, lợp nhà.
Xuất hành Hỷ thần: Hướng Tây Bắc, Tài thần: Hướng Đông Nam, Kê thần: Đông Nam
Giờ Hoàng đạo Đinh Sửu (1h -3h), Canh Thìn (7h -9h), Nhâm Ngọ (11h -13h), Quý Mùi (13h -15h), Bính Tuất (19h -21h), Đinh Hợi (21h -23h)
Giờ Hắc đạo Bính Tý (23h -1h), Mậu Dần (3h -5h), Kỷ Mão (5h -7h), Tân Tị (9h -11h), Giáp Thân (15h -17h), Ất Dậu (17h -19h)
Mặt trời Giờ mọc Giờ lặn
Hà Nội 06:09 18:02
TP.Hồ Chí Minh 06:03 18:01
Thứ 6
15/12/2017
[28-10-2017]
Ngày Bính Tý
Tháng Tân Hợi
Năm Đinh Dậu
Ngày Hắc đạo Sao: NGuyên Vũ
Ngày Thủy Đại hải thủy Nước giữa biển
Sao Trương  
Trực Trừ - Tốt cho các việc trừ phục, cúng giải, cạo đầu.
- Xấu cho các việc xuất vốn, hội họp, châm chích.
Xuất hành Hỷ thần: Hướng Tây Nam, Tài thần: Hướng chính Đông, Kê thần: chính Nam
Giờ Hoàng đạo Mậu Tý (23h -1h), Kỷ Sửu (1h -3h), Tân Mão (5h -7h), Giáp Ngọ (11h -13h), Bính Thân (15h -17h), Đinh Dậu (17h -19h)
Giờ Hắc đạo Canh Dần (3h -5h), Nhâm Thìn (7h -9h), Quý Tị (9h -11h), Ất Mùi (13h -15h), Mậu Tuất (19h -21h), Kỷ Hợi (21h -23h)
Mặt trời Giờ mọc Giờ lặn
Hà Nội 06:09 18:02
TP.Hồ Chí Minh 06:03 18:01
Thứ 7
16/12/2017
[29-10-2017]
Ngày Đinh Sửu
Tháng Tân Hợi
Năm Đinh Dậu
Ngày Hoàng đạo Sao: NGuyên Vũ
Ngày Thủy Đại hải thủy Nước giữa biển
Sao Trương  
Trực Mãn - Tốt cho các việc xuất hành, sửa kho, dựng nhà, mở tiệm..
- Xấu cho các việc chôn cất, thưa kiện, xuất vốn, nhậm chức.
Xuất hành Hỷ thần: Hướng chính Nam, Tài thần: Hướng chính Đông, Kê thần: Chính Đông
Giờ Hoàng đạo Nhâm Dần (3h -5h), Quý Mão (5h -7h), Ất Tị (9h -11h), Mậu Thân (15h -17h), Canh Tuất (19h -21h), Tân Hợi (21h -23h)
Giờ Hắc đạo Canh Tý (23h -1h), Tân Sửu (1h -3h), Giáp Thìn (7h -9h), Bính Ngọ (11h -13h), Đinh Mùi (13h -15h), Kỷ Dậu (17h -19h)
Mặt trời Giờ mọc Giờ lặn
Hà Nội 06:09 18:02
TP.Hồ Chí Minh 06:03 18:01
Chủ nhật
17/12/2017
[30-10-2017]
Ngày Mậu Dần
Tháng Tân Hợi
Năm Đinh Dậu
Ngày Bình thường Sao: NGuyên Vũ
Ngày Thổ Sa trung thổ Ðất trong cát
Sao Trương  
Trực Bình - Tốt cho các việc rời bếp, thượng lương, làm chuồng lục súc..
- Xấu cho các việc khai trương, xuất nhập tài vật, giá thú, động thở.
Xuất hành Hỷ thần: Hướng Đông Nam, Tài thần: Hướng chính Nam, Kê thần: Đông Nam
Giờ Hoàng đạo Nhâm Tý (23h -1h), Quý Sửu (1h -3h), Bính Thìn (7h -9h), Đinh Tị (9h -11h), Kỷ Mùi (13h -15h), Nhâm Tuất (19h -21h)
Giờ Hắc đạo Giáp Dần (3h -5h), Ất Mão (5h -7h), Mậu Ngọ (11h -13h), Canh Thân (15h -17h), Tân Dậu (17h -19h), Quý Hợi (21h -23h)
Mặt trời Giờ mọc Giờ lặn
Hà Nội 06:09 18:02
TP.Hồ Chí Minh 06:03 18:01

Tìm nhanh lịch
Ngày Tháng Năm